Collage > Black White Grey series

Black White Grey #1
Black White Grey #1
2018